Skip to main content

Voedselbos

Helpen u ons mee een voedselbos aan te leggen?

Aan het eind van de walnotenlaan tussen de weilanden, tegenover ons paddock paradise, wordt in november een voedselbos aangelegd.
Er worden fruit- en notenbomen geplant (veelal historische rassen) en de omheining zal bestaan uit een vruchtenhaag en vlechtheggen.
Het streven is om in totaal tachtig bomen en struiken te planten.


Er zijn al sponsorgelden van verschillende fondsen beschikbaar, maar deze zijn helaas ontoereikend.
Inwoners van Barendrecht wordt daarom gevraagd een boom, een meter vruchtenhaag of een meter vlechtheg te schenken.
En het leuke is dat deze ook zelf mogen worden geplant.
De bomen kosten tussen de € 10 en € 50.
En één meter vruchtenhaag of vlechtheg kost € 15,- .

Inwoners die een boom willen schenken kunnen dat doen door het bedrag over te maken op rekeningnummer NL34RABO0355351862 van De Kleine Duiker onder vermelding van ‘boom voor het voedselbos’ of ‘meter vruchtenhaag’ of ‘meter vlechtheg’.

Op zaterdag 19 en zaterdag 26 november kunnen de inwoners die een boom hebben gedoneerd deze komen planten.
Er wordt in shifts gewerkt, tussen 10:00 uur en 12:00 uur en tussen 14:00 uur en 16:00 uur.
U wordt verzocht een eigen spade mee te nemen voor het planten.

Donateurs wordt verder verzocht een mail te sturen naar info@dekleineduiker.com met daarin uw naam, adres, telefoonnummer en de voorkeur voor dag en tijdstip van planten.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de boom te planten, dan kunt u dat ook aangeven.
Wij planten de gedoneerde boom dan voor u.

Mocht het weer op beide zaterdagen erg slecht zijn, worden de bomen en struiken op zaterdag 2 december geplant.
Op de ochtend van 19 november wordt via sociale media bekend gemaakt of het planten doorgaat of dat het wordt verzet.
Voor de planters is er koffie of thee met iets lekkers beschikbaar.

Medewerkers en vrijwilligers hopen dat veel inwoners van Barendrecht een boom willen doneren.