Skip to main content

Foodmarkt Portus Groene Hart

Afgelopen donderdag heeft het Portus Groene Hart een superleuke foodmarket georganiseerd
waarvan de opbrengsten voor De Kleine Duiker bestemd waren.
De markt heeft uiteindelijk het prachtige bedrag opgeleverd van €3158,45!
We willen Portus Groene Hart daarom heel hartelijk bedanken voor de steun
en voor het iniatief!
Dit helpt enorm bij het opbouwen van ons nieuwe hoofdgebouw.
Zie ook dit artikel in de Schakel.