Skip to main content

Doneer voor de smulhaag!

Vorig jaar is een begin gemaakt met de aanleg van een voedselbos op het terrein van De Kleine Duiker. Dit jaar wordt de draad verder opgepakt en wordt een begin gemaakt met de aanleg van een voedselrijke haag (smulhaag) rond de bomen. Daar kunt u bij helpen.

We zoeken donateurs, die een meter smulhaag (€ 15,-) willen doneren. Méér meters mag natuurlijk ook. Donaties kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer 34 RABO 0355 3518 62 t.n.v. De Kleine Duiker, onder vermelding van het aantal meters smulhaag.

NB: Plantdag van de smulhaag uitgesteld!

Vanwege de vele regen is het terrein van het voedselbos veel te drassig. De voorbereidende werkzaamheden, die leerlingen van Lentiz zouden uitvoeren, kunnen geen doorgang vinden.
Het planten van de smulhaag op zaterdag 25 november wordt daarom uitgesteld.

Via de Schakel en de sociale media zal bekend worden gemaakt wanneer de Plantdag wordt gehouden.