Huisregels

De Kleine Duiker wil graag een prettige en veilige plek bieden aan bezoekers, Humanitascliënten, vrijwilligers, medewerkers, paardeneigenaren die een stal huren en natuurlijk aan dieren. Daarom hebben wij huisregels en regels voor honden opgesteld. Deze regels gelden voor iedereen die het terrein van De Kleine Duiker betreedt.

Huisregels

 • Wees vriendelijk voor de dieren en jaag ze niet op.
 • Houd het erf schoon en gooi afval in de prullenbak.
 • Behandel elkaar en elkaars eigendommen met respect.
 • Het gebruik van alcohol en drugs zijn niet toegestaan.
 • In de directe omgeving van de boerderij wonen veel mensen, bezorg onze buren geen overlast.
 • Het betreden van het terrein en het verblijf geschiedt op eigen risico.
 • Roken is in de gebouwen niet toegestaan.
 • Kinderen onder de zes jaar alleen onder begeleiding van een volwassene.
 • Alleen auto’s van personeel zijn toegestaan op het terrein. Alle andere auto’s dienen geparkeerd te worden op de daarvoor bestemde parkeerruimte op de parkeerplaats verderop aan de weg.
 • Fietsen plaatst u in de fietsenrekken en bromfietsen hiernaast.
 • Bij misdragingen zoals geweld en agressie (ter beoordeling van de boerderij) wordt de toegang per direct ontzegd.
 • Bij ernstige misdragingen wordt direct de politie ingeschakeld.
 • Videotoezicht is mogelijk.
 • Het personeel van de boerderij behoudt zich te allen tijde het recht voor om personen de toegang tot het terrein te weigeren.

Regels voor honden

 • Honden van bezoekers, medewerkers en huurders van een paardenstalling zijn toegestaan, mits de hond(en) is/zijn aangelijnd.
 • De lijn mag niet langer zijn dan 1,50 meter (dus geen uitlooplijnen).
 • Honden dienen altijd onder toezicht van de eigenaar te staan, dus niet ergens alleen vastgezet te worden.
 • Onder eigenaar wordt ook verstaan een persoon namens de eigenaar die de hond begeleidt.
 • Honden mogen de bezoekers op geen enkele wijze tot last zijn of geluidsoverlast bezorgen.
 • Hou het contact met kinderen in de gaten. Indien een kind angstig is voor de hond, zorg er dan voor dat de hond het kind niet benadert.
 • Honden mogen op geen enkele wijze in contact gebracht worden met de boerderijdieren en mogen niet in de dierenverblijven komen.
 • Schade, in welke vorm dan ook, door toedoen van de hond wordt altijd verhaald op de eigenaar.
 • Hondenpoep dient door de eigenaar van de hond opgeruimd en in een prullenbak gedeponeerd te worden (dus geen poepzakjes in de bosjes e.d.).
 • Wij hopen dat hondenbezitters zich aan deze regels houden. Indien deze regels in de praktijk onvoldoende worden nageleefd, zullen wij genoodzaakt zijn de regels aan te scherpen.
 • Het personeel van de boerderij behoudt zich te allen tijde het recht voor om bepaalde honden de toegang tot het terrein te weigeren of de eigenaar met hond te verzoeken het terrein direct te verlaten.

Volg ons op: