ANBI-status

De Kleine Duiker is een "ANBI", een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Naam van de ANBI:

Stichting De Kleine Duiker

RSIN-nummer:

809249923

Adres van de instelling:

3e Barendrechtseweg 511
2991 SH Barendrecht

Doelstelling van de ANBI:
Stichting De Kleine Duiker stelt zich als doel, het realiseren van een voor het publiek toegankelijke authentieke boerderij.
Dit ter bevordering van:



  • Natuur- en milieueducatie voor jong en oud;
  • Kennisoverdracht van regionale agrarische werkzaamheden van de tijd rond 1950;
  • Recreatie in de regio, d.m.v. het landbouwmuseum, de functie van kinderboerderij, kanoverhuur, etc.;
  • Werkgelegenheid, zowel regulier als dagbesteding voor cliënten van Humanitas.
Het bestuur van de ANBI:

De heer Kees Silvis, voorzitter

Mevrouw Marja Vermeer, secretaris

Mevrouw Herma Versluis, penningmeester

De heer Auke Schenk, dagelijks bestuurslid

De heer Bert Groenveld, algemeen bestuurslid

De heer Arie Dam, algemeen bestuurslid

De heer Bert van der Leun, algemeen bestuurslid

"Het bestuur is onbezoldigd".

Het beleidsplan van de ANBI:

Beleidsplan 2016 - 2020

De financiële verantwoording


Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:





Volg ons op: