Over ons

De Kleine Duiker is een recreatieboerderij met een recreatieve, sportieve, educatieve en maatschappelijke doelstelling. De naam 'De Kleine Duiker' verwijst naar de eeuwenoude, historische watergang die langs het landgoed stroomt.

Bij De Kleine Duiker krijgt u een goed beeld van het traditionele boerenleven, met respect voor mens, dier en natuur. Onze boerderij vervult de functie van kinderboerderij, centrum voor recreatieve, sportieve en educatieve activiteiten en biedt een zinvolle dagbesteding aan mensen met een beperking. Verder biedt De Kleine Duiker ook een paardenpension voor particulieren.

Erkend

De Kleine Duiker is een erkend leer- werk- en stagebedrijf (Aequor en Calibris) en een erkende ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). De boerderij is graag partner bij evenementen met een maatschappelijk en recreatief doel.

Medewerkers

Bij de boerderij werken vier vaste krachten. Daarnaast helpen zo'n zestig vrijwilligers en twintig cliënten van Humanitas DMH mee met allerlei taken: de verzorging van de dieren, het onderhoud van terrein, gebouwen en machines, werkzaamheden op het land, het organiseren van evenementen, de verkoop in de kantine, het verzorgen van planten in de moestuin en in de vlindertuin. En alles wat er nog meer komt kijken bij het reilen en zeilen op de boerderij.

Bestuur

De Kleine Duiker is een stichting, Een stichting heeft een bestuur dat erop moet toezien dat statuten juist worden nageleefd. Bij ons bestaat het dagelijks bestuur uit:

De heer C Silvis (Voorzitter), mevrouw H. Versluis (Penningmeester), mevrouw M Vermeer (Secretaris, 2e penningmeester)

Verder zijn er nog algemene bestuursleden: De heer A. Dam, De heer G.J. van der Leun, De heer A.Schenk, De heer B. Groenveld

Wilt u meer achtergrondinformatie?

Download hieronder de actuele jaarverslagen en jaarrekeningen:

2016:Jaarverslag
Jaarrekening
2015:JaarverslagJaarrekening
2014:JaarverslagJaarrekening


Volg ons op: