Bericht van het bestuur

15-06-2018

De afgelopen maanden hebben enkele bestuurswisselingen plaatsgevonden.

Penningmeester Bert Groenveld heeft zijn taak overgedragen aan het nieuw benoemde bestuurslid Herma Versluis.

Secretaris Jacques van de Linden is afgetreden en zijn functie is overgenomen door het nieuw benoemde bestuurslid Marja Vermeer.

Het bestuur is blij dat enkele dames tot het bestuur zijn toegetreden. Zij is erkentelijk voor de vele jaren die Jacques als secretaris heeft gefunctioneerd. Later dit jaar wordt nog nader bij dit afscheid stil gestaan. Bert Groenveld blijft nog aan als algemeen bestuurslid.

Het bestuur bestaat nu uit:

Kees Silvis, voorzitter

Marja Vermeer, secretaris

Herma Versluis, penningmeester

Auke Schenk, dagelijks bestuurslid

Bert Groenveld, algemeen bestuurslid

Arie Dam, algemeen bestuurslid

Bert van der Leun, algemeen bestuurslid

Terug naar vorige pagina

Volg ons op: